Tag: ict

  • Cara Menggunakan PAINT

    Cara Menggunakan PAINT Cara Menggunakan PAINT sengaja saya pilih untuk judul posting kali ini. Cara Menggunakan PAINT menurut pemikiran saya penting untuk diketahui dan dikuasai banyak pihak yang sering memproses gambar. Dengan menguasai cara menggunakan PAINT maka kita mempunyai banyak peluang untuk membuat media pembelajaran denga aplikasi yang terbilang sederhana. Media sangat diperlukan dalam pembelajaran kurikulum 2013 […]