Tag: pengetahuan

pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)